Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2008

Παϊσίου αγαπο-λογίας, το ανάγνωσμα:

Καλόγερος Παΐσιος:

«Μέ μία τέτοια περίπου κοσμική αγάπη καί ο Πατριάρχης μας φθάνει στή Ρώμη. Ενώ θά έπρεπε νά δείξη αγάπη πρώτα σέ μάς τά παιδιά του καί στή Μητέρα μας Εκκλησία, αυτός, δυστυχώς, έστειλε την αγάπη του πολύ μακριά.».

Η βοσκοπούλα του αγαπητικού, ή ο αγαπητικός της βοσκοπούλας!..


Δεν υπάρχουν σχόλια: